Ποιος ήταν ο αγαπημένος σας χαρακτήρας από το Ναυάγιο και γιατί;

Καλημέρα! Θα ήθελα να μάθω, ποιον χαρακτήρα ξεχωρίσατε από το πλήρωμα στο Ναυάγιο της Καράντρα και γιατί;

FOLLOW METEOR TALES

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

© 2019 by Meteor Tales inc. All Rights Reserved.

All content is subject to copyright and may not be reproduced in any form without express written consent of the author."

Mockups by:

<a href='https://www.freepik.com/psd/mockup'>Mockup psd created by timmdesign - www.freepik.com</a>