Ποιος ήταν ο αγαπημένος σας χαρακτήρας από το Ναυάγιο και γιατί;

Καλημέρα! Θα ήθελα να μάθω, ποιον χαρακτήρα ξεχωρίσατε από το πλήρωμα στο Ναυάγιο της Καράντρα και γιατί;

FOLLOW METEOR TALES

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

© 2019 by Meteor Tales inc. All Rights Reserved.

All content is subject to copyright and may not be reproduced in any form without express written consent of the author."